Skip to main content
Nors Sø

Photo:VisitThy

Nationalpark Thy

Danmarks første og største vildmark

Vinden ude fra havet kan være temmelig kraftig i dette hjørne af Danmark. - Og det har den været gennem årtusinder. Det har betydet lange perioder med sandfygning, som har skabt markante klitter og våde lavninger og et utal af søer, der til sammen er blevet til det helt specielle klit-hede-landskab, der findes langs Vestkysten i Thy. Et landskab og et naturindhold der er ganske unikt, og som derfor blev udnævnt til Nationalpark i 2008.

The National Park, which comprises of 24,370 hectares, extends in a belt for up to 12 km along the west coast, from Agger Tange in the south to Hanstholm in the north. The National Park includes coast, sand dunes, dune plantations and large lakes, and is bound together by some small agricultural areas. In particular, the sand dunes and dune heaths are of great national and international importance.

Share your moments from Thy:

Useful Links

VisitThy © 2022
English